Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Especialidades aplicables ás cooperativas na liquidación do Imposto

  1. Caracteres da declaración (páxina 1 do modelo 200)
  2. Determinación da base impoñible (páxina 22 do modelo 200)
  3. Determinación da cota íntegra (páxina 14 do modelo 200)
  4. Determinación da cota íntegra axustada positiva (páxina 14 do modelo 200)