Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Determinación da cota íntegra axustada positiva (páxina 14 do modelo 200)

A cota íntegra axustada positiva (recadro [00582]) óbténse aplicando sobre a cota íntegra (recadro [00562]), as bonificacións e deducións ás que teña dereito o contribuínte.

Ademais das bonificacións e deducións previstas no réxime xeral do Imposto sobre Sociedades (consulte o Capítulo 6 deste Manual práctico), as sociedades cooperativas conforme ao seu réxime fiscal especial, poden aplicar outras bonificacións e deducións que detallamos a continuación:

  1. Bonificacións aplicables ás Sociedades Cooperativas
  2. Dedución por dobre imposición interna intersocietaria