Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Participacións directas da declarante noutras sociedades e doutras persoas ou entidades na declarante á data de peche do período declarado

Este apartado divídese en dous subapartados:

  1. Participacións da declarante noutras entidades
  2. Participacións de persoas ou entidades na declarante