Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Quen está obrigado a presentar declaración do IRPF 2020?

Normativa:Art.º 96;disposición transitoria trixésimo cuarta e disposición transitoria decimoctava.3 Lei IRPF ;art.º 61 e disposición transitoria duodécima Regulamento.