Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Quen están obrigados a presentar declaración do IRPF 2020?

Normativa: Art. 96; disposición transitoria trixésimo cuarta e disposición transitoria décimo oitava.3 Lei IRPF ; art. 61 e Disposición transitoria duodécima do regulamento.

  1. Delimitación da obriga de declarar no IRPF
  2. Contribuíntes non obrigados a declarar-cadro resumo
  3. Exemplos de contribuíntes obrigados a declarar