Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Capítulo 1. Campaña da declaración de Renda 2020

  1. Quen están obrigados a presentar declaración do IRPF 2020?
  2. A declaración do IRPF 2020: aspectos xerais
  3. Borrador da declaración do IRPF 2020
  4. Presentación das declaracións do IRPF 2020
  5. Pagamento da débeda tributaria do IRPF
  6. Devolucións derivadas da normativa do IRPF
  7. Rectificación dos erros ou omisións padecidos en declaracións xa presentadas
  8. Servizos de axuda Campaña Renda 2020