Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Pagamento da débeda tributaria do IRPF

  1. En xeral
  2. Pagamento nunha soa vez
  3. Pagamento en dous prazos
  4. Outras formas de pagamento e / ou extinción das débedas tributarias
  5. Fraccionamento extraordinario para o pagamento do IRPF para beneficiarios durante o ano 2020 de prestacións vinculadas a ERTEs
  6. Supostos de fraccionamento especial por falecemento e por perda da condición de contribuínte por cambio de residencia
  7. Procedemento de suspensión do ingreso da débeda tributaria do IRPF sen xuros de demora