Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

2. Cálculo da parte da ganancia patrimonial xerada antes do 20 de xaneiro de 2006

Cumpridos os requisitos xerais anteriores,  os porcentaxes de redución só resultarán aplicables sobre a parte da ganancia patrimonial xerada entre a data de compra do elemento e o 19 de xaneiro de 2006, ambos os dous incluídos,  sen que poidan aplicarse sobre a parte da ganancia patrimonial xerada a partir do 20 de xaneiro de 2006 ata agora da transmisión.

A determinación da parte da ganancia patrimonial xerada con anterioridade e a partir do 20 de xaneiro de 2006 efectúase conforme as seguintes regras:

  1. 2.1. Regra xeral: distribución lineal da ganancia patrimonial total
  2. 2.2. Regra especial: valores cotizados