Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Réxime transitorio aplicable ás ganancias patrimoniais derivadas de elementos patrimoniais adquiridos con anterioridade a 31 de decembro de 1994 (porcentaxes redutoras ou de abatemento)

Normativa: disposición transitoria novena Lei IRPF

Unha vez determinada a ganancia patrimonial obtida, aplicando as regras xerais comentadas no apartado anterior ou, se é o caso, algunha das normas especiais  que se examinan no seguinte apartado, o seu importe pode ser obxecto de redución por aplicación das correspondentes porcentaxes redutoras ou de abatemento do réxime transitorio, sempre que o valor do conxunto das transmisións realizadas a partir do 1 de xaneiro de 2015 con dereito á aplicación das porcentaxes non supere 400.000 euros.

  1. 1. Requisitos para a aplicación do réxime transitorio
  2. 2. Cálculo da parte da ganancia patrimonial xerada antes do 20 de xaneiro de 2006
  3. 3. Cálculo da redución aplicable de acordo coa disposición transitoria novena da Lei do IRPF