Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

3. Cálculo da redución aplicable de acordo coa disposición transitoria novena da Lei do IRPF

Unha vez determinada a parte da ganancia patrimonial xerada con anterioridade a 20 de xaneiro de 2006, o seu importe reducirase, se é o caso,  de acordo cos  pasos  que se describen a continuación:

  1. 3.1. Período de permanencia do elemento patrimonial no patrimonio do contribuínte con anterioridade a 31 de decembro de 1996.
  2. 3.2. Cálculo do valor do conxunto das transmisións realizadas a partir do 1 de xaneiro de 2015 para o límite de 400.000 euros
  3. 3.3. Aplicación os coeficientes redutores ou de abatemento que correspondan