Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Requisitos e condicións para a aplicación da exención

A aplicación da exención non opera automaticamente, senón que o propio contribuínte ha de manifestar a súa vontade de acollerse a esta e está condicionada a que tanto a vivenda transmitida coma a adquirida ou, no seu caso, a rehabilitada teñan a consideración de vivenda habitual, así como a que o reinvestimento se efectúe nos prazos e condicións que se indican nos apartados seguintes: