Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

3.Percepción de prestacións e disposición anticipada de dereitos consolidados

A percepción das prestacións e as consecuencias da disposición anticipada de dereitos consolidados en supostos distintos aos previstos na normativa reguladora dos sistemas de previsión social constituídos a favor de persoas con minusvalidez, son as comentadas dentro das "Normas comúns aplicables ás achegas a sistemas de previsión social" neste mesmo Capítulo.