Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Reducións por achegas e contribucións a sistemas de previsión social constituídos a favor de persoas con discapacidade

Normativa:Arts.53 e disposición adicional décima Lei IRPF;50 e 51 Regulamento

As achegas realizadas a plans de pensións, mutualidades de previsión social, a plans de previsión asegurados, a plans de previsión social empresarial e aos seguros de dependencia constituídos a favor de persoas con discapacidade dan dereito a reducir a base impoñible xeneral conforme ao seguinte réxime financeiro e fiscal: