Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Artigo 38 LIS "Dedución por creación de emprego para traballadores con discapacidade"

O artigo 38 da LIS inclúe a dedución por creación de emprego para traballadores con discapacidade.

Importes deducibles

Esta dedución determina as seguintes cantidades deducibles en función do grao de discapacidade dos traballadores:

  • 9.000 euros por cada persoa/ano de incremento da media de equipo de traballadores con discapacidade nun grao igual ou superior ao 33 por 100 e inferior ao 65 por 100, contratados polo contribuínte experimentado durante o período impositivo, respecto ao equipo medio de traballadores da mesma natureza do período inmediato anterior.
  • 12.000 euros por cada persoa/ano de incremento da media de equipo de traballadores, coas mesmas condicións, se o grao de discapacidade é igual ou superior ao 65 por 100.

Incompatibilidade

Ademais, mantense a incompatibilidade no cómputo de traballadores contratados entre esta dedución e a aplicación da liberdade de amortización con creación de emprego establecida para as entidades de reducida dimensión establecida no artigo 102 de LIS Véxase ao respecto o Capítulo 7.