Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Para traballadores por gastos de defensa xurídica da relación laboral

Normativa:Art.º 16 Texto Refundido das disposicións ditadas pola Comunidade Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2018, do 19 de xuño.

Contía e límite máximo da dedución

  • O importe satisfeito polo contribuínte, en concepto de gastos de defensa xurídica derivados da relación laboral en procedementos xudiciais de despedimento, extinción de contrato e reclamación de cantidades.
  • O importe máximo de dedución será de 200 euros, tanto en tributación individual como conxunta.