Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

C) Réxime transitorio de reducións aplicable sobre prestacións percibidas en forma de capital derivadas de sistemas privados de previsión social

Importante: a partir de 1 de xaneiro de 2007 ás prestacións en forma de capital derivadas dos sistemas privados de previsión social non lles resulta aplicable o réxime xeral de reducións, salvo as que procedan do réxime transitorio que a continuación se comenta, cos límites temporais que neste se indican.