Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Módulo "Consumo de enerxía eléctrica"

Normativa:Instrución 2.1.5ª para a aplicación dos signos, índices ou módulos no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas do anexo II da Orde 1164/2019, do 22 de novembro (BOE do 30).

Por consumo de enerxía eléctrica entenderase a facturada pola empresa subministradora, cuxa unidade é 100 quilovatios por hora (kw/h).Cando na factura se distinga entre enerxía "activa" e "reactiva", só se computará a primeira.

Covid-19:para a cuantificación do módulo "consumo de enerxía eléctrica" non se computarán os quilovatios/hora que proporcionalmente correspondan aos días en que estivo declarado o estado de alarma no primeiro semestre de 2020 (99 días) así como os días do segundo semestre de 2020 nos que, estando declarado ou non o estado de alarma, o exercicio efectivo da actividade económica teríase visto suspendido como consecuencia das medidas adoptadas pola autoridade competente para corrixir a evolución da situación epidemiolóxica derivada do Covid-19 (tamén denominado SARS-CoV-2).