Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

1.Cuantificación do número de unidades empregadas, utilizadas ou instaladas na actividade dos distintos signos ou módulos

A primeira operación que debe realizarse para determinar o rendemento neto previo consiste en cuantificar o número de unidades empregadas, utilizadas ou instaladas de cada un dos módulos fixados para cada actividade que teña a consideración de independente.

A Orde HAC/1164/2019, do 22 de novembro (BOE do 30), establece no seu Anexo II en apartado 2.1 das súas Instrucións as regras para cuantificación do número de unidades dos distintos signos ou módulos que pasamos a examinar a continuación.

Agora ben, para este exercicio 2020, coa finalidade de adaptar a contía do rendemento neto determinado conforme ao método de estimación obxectiva á realidade económica derivada da actual situación de emerxencia sanitaria que hai provocada o Covid-19, estableceuse, ademais, unha medida para que o cálculo o número de unidades de cada módulo recolla a incidencia dos estados de alarma decretados en 2020 na determinación do rendemento anual.