Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Módulo "Número de habitantes"

Normativa:Instrución 2.1.9ª para a aplicación dos signos, índices ou módulos no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas do anexo II da Orde 1164/2019, do 22 de novembro (BOE do 30).

O número de habitantes será o da poboación de dereito do municipio, constituída polo total dos residentes inscritos no Padrón Municipal de Habitantes, presentes e ausentes.A condición de residentes adquírese no momento de realizar tal inscrición.