Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Módulo "Potencia eléctrica"

Normativa:Instrución 2.1.6ª para a aplicación dos signos, índices ou módulos no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas do anexo II da Orde 1164/2019, do 22 de novembro (BOE do 30).

Entenderase por potencia eléctrica a contratada coa empresa subministradora da enerxía, cuxa unidade é o quilovatio contratado (kw).