Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Módulo "Máquinas recreativas"

Normativa:Instrución 2.1.13ª para a aplicación dos signos, índices ou módulos no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas do anexo II da Orde 1164/2019, do 22 de novembro (BOE do 30).

Unicamente computaranse as máquinas recreativas instaladas que non sexan propiedade do titular da actividade.

Esta magnitude comprende dous módulos:máquinas tipo "A" e máquinas tipo "B" de acordo co disposto nos artigos 4º e 5º, respectivamente, do Regulamento de Máquinas Recreativas e de Azar, aprobado polo Real Decreto 2110/1998, do 2 de outubro (BOE do 16).

  • Máquina recreativa tipo "A". Son máquinas tipo "A" todas aquelas de mero pasatempo ou recreo que se limitan a conceder ao usuario un tempo de uso ou de xogo a cambio do prezo da partida, sen que poidan conceder ningún tipo de premio en metálico, en especie ou en forma de puntos cambiables por obxectos ou diñeiro.
  • Máquina recreativa tipo "B". Son máquinas tipo "B" aquelas que, a cambio do prezo da xogada, conceden ao usuario un tempo de uso ou de xogo e, eventualmente, de acordo co programa de xogo, un premio en metálico.

Atención: teña en conta que as máquinas propiedade do titular constitúen unha actividade independente, clasificada na epígrafe 969.4 do Imposto sobre Actividades Económicas (IAE).