Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2021.

4. Indemnizacións por danos persoais como consecuencia de responsabilidade civil e as derivadas de contratos de seguro de accidentes

Normativa: Art. 7.d) Lei IRPF

Podemos distinguir entre:

  1. A) Indemnizacións por danos persoais como consecuencia de responsabilidade civil na contía legal ou xudicialmente recoñecida
  2. B) Indemnizacións por danos persoais derivadas de contratos de seguro de accidentes