Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Traslado de posto de traballo a municipio distinto

Teñen a consideración de asignacións para gastos de viaxe exonerada de gravame as cantidades recibidas con motivo do traslado de posto de traballo a municipio distinto, sempre que, ademais:

 • O devandito traslado esixa o cambio de residencia.

 • As cantidades recibidas correspondan exclusivamente a:

  1. Gastos de locomoción e manutención do empregado ou traballador e os seus familiares durante o traslado.

  2. Gastos de traslado do mobiliario e efectos.

Exemplo:

No mes de marzo de 2022, don P.L.L. foi trasladado de posto de traballo pola súa empresa de Madrid a Barcelona, recibindo polo devandito traslado unha compensación por importe de 3.000 euros. Como xustificantes dos gastos do traslado conserva:

 • Factura da empresa de mudanzas por un importe de 1.293 euros.
 • Km percorridos: 600 (o seu cónxuxe e el viaxaron co seu propio automóbil, sen pernoitar).

Solución:

Importe recibido: 3.000,00

Importe exonerado de gravame.

 • Gastos de locomoción: (600 Km x 0,19) = 114,00
 • Gastos de manutención sen pernoitar (26,67 x 2) = 53,34
 • Factura de mudanza: 1.293,00
 • Total: 1.460,34

Ingresos íntegros fiscalmente computables (3.000,00 – 1.460,34) = 1.539,66 (*)

Nota ao exemplo:

(*) Sobre a devandita cantidade procederá aplicar unha redución do 30 por 100, ao considerarse este rendemento obtido de forma notoriamente irregular no tempo. Véxase neste mesmo Capítulo a  redución especial  aplicable sobre determinados rendementos íntegros do traballo.(Volver)