Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Rendementos do capital mobiliario: cuestións xerais

  1. Concepto
  2. Clasificación segundo a súa orixe ou fonte
  3. Clasificación segundo a súa integración na base impoñible
  4. Cadro: Clasificación dos rendementos segundo a súa procedencia