Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Capítulo 5. Rendementos do capital mobiliario

  1. Rendementos do capital mobiliario: cuestións xerais
  2. Rendementos a integrar na base impoñible do aforro
  3. Rendementos a integrar na base impoñible xeral
  4. Valoración dos rendementos do capital mobiliario en especie
  5. Individualización dos rendementos do capital mobiliario
  6. Imputación temporal dos rendementos do capital mobiliario
  7. Caso práctico
  8. Cadro-resumo: Fiscalidade dos contratos de seguros de vida ou invalidez e operacións de capitalización