Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Rendementos a integrar na base impoñible do aforro

  1. Rendementos obtidos participación fondos propios calquera entidade
  2. Rendementos procedentes da cesión a terceiros de capitais propias
  3. Rendementos procedentes de operacións de capitalización e de contratos de seguro de vida ou invalidez