Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Rendementos procedentes da cesión a terceiros de capitais propias

Normativa: Art. 25.2 Lei IRPF

  1. Supostos
  2. Determinación do rendemento íntegro
  3. Gastos deducibles: de administración e depósito
  4. Determinación do rendemento neto
  5. Suposto especial de integración dos rendementos obtidos pola cesión a terceiros de capitais propias procedentes de entidades vinculadas
  6. Exemplo: Rendementos procedentes da cesión a terceiros de capitais propias