Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Rendementos procedentes de operacións de capitalización e de contratos de seguro de vida ou invalidez

  1. Introdución
  2. 1. Seguros de capital diferida
  3. 2. Seguros de rendas
  4. 3. Rendas vitalicias ou temporais derivados da imposición de capitais
  5. 4. Suposto especial: "Unit Linked "(contratos de seguros de vida en que o tomador asuma o risco do investimento)
  6. 5. Plans individuais de aforro sistemático (PIAS)
  7. 6. Plans de Aforro a Longo Prazo