Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

5. Plans individuais de aforro sistemático (PIAS)

Normativa: Disposición adicional terceira Lei IRPF

Os Plans Individuais de Aforro Sistemático (PIAS) son contratos celebrados con entidades aseguradoras para constituír cos recursos achegados unha renda vitalicia asegurada, aos  que  a Lei do IRPF outorga un  tratamento  fiscal  máis beneficioso,  cando se cumpran os seguintes requisitos:

  1. Instrumentación e forma de percepción das prestacións
  2. Período mínimo de achegas. Achega anual máxima e importe total das primas acumuladas
  3. Disposición de dereitos económicos e tributación da renda vitalicia asegurada