Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

6. Plans de Aforro a Longo Prazo

Normativa: Disposición adicional vixésimo sexta Lei IRPF

Os Plans de Aforro a Longo Prazo configúranse como contratos celebrados entre o contribuínte e unha entidade aseguradora ou de crédito que cumpran os seguintes requisitos:

  1. Instrumentación
  2. Características e requisitos
  3. Tributación e mobilización de dereitos económicos