Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

1. Seguros de capital diferida

Normativa: Art. 25.3 a) 1ª Lei  IRPF

  1. Determinación do rendemento íntegro e neto
  2. Réxime transitorio de redución dos contratos de seguros de vida concertada antes do 31 de decembro de 1994
  3. Exemplo: aplicación do réxime transitorio de redución dos contratos de seguros de vida concertada antes do 31 de decembro de 1994