Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Imputación de rendas pola cesión de dereitos de imaxe

Normativa: Arts. 92 Lei IRPF e 107 Regulamento  IRPF

  1. Concepto e ámbito de aplicación
  2. Contido do réxime especial e momento da imputación
  3. Medidas para evitar a dobre imposición
  4. Outras medidas para evitar a sobreimposición das rendas imputadas