Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

6. Escisión ou fusión de sociedades

Normativa: Art. 37.1.e) Lei IRPF 

  1. Réxime xeral
  2. Réxime especial de adiamento da tributación