Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

2. Transmisións onerosas de valores non admitidos a negociación nalgún dos mercados regulados de valores da Unión Europea

Normativa: Art. 37.1 b) Lei IRPF.

  1. En xeral: transmisión de valores non cotizados
  2. Exemplo: Transmisións onerosas de valores non cotizados
  3. Transmisión de accións ou participacións adquiridas antes do 31 de decembro de 1994
  4. Especialidades na tributación dos socios contribuíntes do IRPF de sociedades civís que pasaron a ser contribuíntes do Imposto sobre Sociedades