Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Requisitos e condicións para a aplicación da exención

A aplicación da exención non opera automaticamente, senón que o propio contribuínte ten que manifestar a súa vontade de acollerse á mesma e está condicionada a que tanto a vivenda transmitida coma a adquirida ou, se é o caso, a rehabilitada teñan a consideración de vivenda habitual, así como a que o reinvestimento se efectúe nos prazos  e condicións que  se indican nos apartados seguintes:

  1. Concepto de vivenda habitual
  2. Outros requisitos e condicións para a aplicación da exención