Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Cadro: Reducións en base impoñible aplicables por achegas e contribucións a sistemas de previsión social

Instrumento de previsión socialAportanteSituaciónsCualificación para os efectos de aplicación de límites (Art.52)Tratamento fiscal para o traballadorLímites
PP S. de Emprego/PPSE/ MPS (*) A empresa Decide a empresa Contribución empresarial

Retribución en especie sen ingreso a conta + Redución na Base Impoñible

Nota: para a empresa é gasto deducible en  IS /IRPF  (EDN/EDS )

1.500 + 8.500
Retribución flexible  (decide o traballador): Límite do 30 %da retribución íntegra anual Achega do traballador Retribución en especie sen ingreso a conta + Redución na Base Impoñible

1.500 + 4.250

 (*) importe máximo de 4.250 que está dentro do límite adicional de 8.500 ao esixirse para a súa aplicación que a empresa realizase contribucións empresariais de polo menos a mesma contía que a achega que realiza o traballador

Mediación no pagamento  (por orde e conta do traballador) Achega do traballador (Retribución monetaria + retención) + Redución na Base Impoñible
O traballador Pagamento directo - Achega voluntaria Achega do traballador Redución na base Impoñible
PP individual/PPA (**) A empresa O traballador elixe o produto de previsión social onde achegar (a empresa actúa como simple  mediadora) Achega do traballador (Retribución monetaria + retención) + Redución na Base Impoñible 1.500
O traballador O traballador elixe o produto  de previsión social onde achega. Achega do traballador Redución na base Impoñible

(*)  As abreviaturas correspóndense cos seguintes sistemas de previsión social

  • PP S. de Emprego: Plans de Pensións do Sistema de Emprego.
  • PPSE: Plans de Previsión Social Empresarial.
  • MPS: Mutualidades de Previsión Social.

(**) As abreviaturas correspóndense cos seguintes sistemas de previsión social:

  • PP individual: Plans de Pensións do sistema asociado e Plans de Pensións do sistema individual.
  • PPA: Plan de Previsión Asegurada.