Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

6. Normas comúns aplicables ás achegas a sistemas de previsión social

  1. 6.1 Réxime fiscal das prestacións percibidas e disposición anticipada de dereitos consolidados
  2. 6.2 Límites e exceso de achegas
  3. Exemplo: achegas a sistemas de previsión social
  4. Cadro: Reducións en base impoñible aplicables por achegas e contribucións a sistemas de previsión social