Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Principais deducións practicadas en exercicios anteriores cuxa perda do dereito determina a obriga de incrementar as cotas líquidas

Entre as deducións practicadas en declaracións de exercicios anteriores cuxa perda sobrevida do dereito determina a obriga de incrementar a cota líquida da declaración do exercicio 2022, cómpre destacar as seguintes:

  1. Deducións xerais ou autonómicas por investimento na vivenda habitual e por obras de adecuación da vivenda habitual por persoas con discapacidade
  2. Deducións estatais por cantidades investidas para a subscrición de accións ou participacións en empresas de nova ou recente creación
  3. Outras deducións xerais de exercicios anteriores