Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Deducións xerais ou autonómicas por investimento na vivenda habitual e por obras de adecuación da vivenda habitual por persoas con discapacidade

  1. En xeral: circunstancias que determinan a perda do dereito ás deducións practicadas
  2. Suposto especial: cantidades percibidas pola devolución das cláusulas de limitación de tipos de xuro de préstamos (clausulas solo) que formasen parte en exercicios anteriores da base da dedución por investimento en vivenda habitual ou de deducións establecidas pola Comunidade Autónoma