Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Tributación en territorio común e territorio foral

Nos casos en que un suxeito pasivo efectúe operacións en territorio común e nos territorios do País Vasco ou Navarra, haberá que estar ao que se dispón no Concerto Económico coa Comunidade Autónoma do País Vasco aprobado pola Lei 12/2002, do 23 de maio, modificado pola Lei 10/2017, do 28 de decembro (BOE do 29 de decembro), e no Convenio Económico entre o Estado e a Comunidade Foral de Navarra aprobada pola Lei 28/1990, do 26 de decembro, modificado pola Lei 14/2015, do 24 de xuño (BOE do 25 de xuño).

En aplicación do que se dispón nos mesmos, hai que diferenciar entre:

  1. País Vasco
  2. Navarra