Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Capítulo 2. Introdución

  1. Que é o IVE?
  2. Funcionamento xeral do imposto
  3. Esquema xeral
  4. Territorio en que se aplica o imposto
  5. Cesión do imposto ás Comunidades Autónomas de réxime común
  6. Tributación en territorio común e territorio foral
  7. Delimitación co concepto de transmisións patrimoniais onerosas do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados
  8. Ferramentas de asistencia virtual no IVE
  9. Cuestións máis frecuentes expostas neste capítulo