Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

A) Concepto de entrega de bens e de prestación de servizos

A Lei do Imposto define que debe entenderse por entrega de bens e ofrece un concepto residual de prestación de servizos.Así mesmo, considera como asimiladas ás entregas de bens ou prestacións de servizos a título oneroso, certas operacións efectuadas sen contraprestación.