Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Clasificación das execucións de obra

No seguinte cadro exponse a clasificación, para os efectos do IVA, das execucións de obra, especificando en que casos son entregas de bens e en que casos, prestacións de servizos.

Clases de bensPrestación de servizosEntrega de bens
Inmobles

O construtor achega materiais cuxo custo é inferior ou igual ao 40% da base impoñible do IVA correspondente á execución de obra

O construtor achega materiais cuxo custo é superior ao 40% da base impoñible do IVA correspondente á execución de obra

Mobles

En xeral, será prestación de servizos

Só cando o que executa a obra achegue a totalidade dos materiais ou os que achegue o dono da obra sexan insignificantes