Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

C) Operacións posteriores á transferencia

  1. Venda ao empresario habilitado para adquirir os bens en virtude do acordo
  2. Substitución do destinatario inicial dos bens transferidos
  3. Transcurso do prazo de doce meses sen que o destinatario inicial ou o substituto adquira os bens
  4. Expedición dos bens a outro país
  5. Venda dos bens a persoa distinta do destinatario inicial ou substituto
  6. Destrución, perda ou roubo
  7. Incumprimento dos requisitos