Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Incumprimento dos requisitos

Este apartado abarca todas as continxencias que afecten aos bens transferidos no marco dun acordo de venda de bens en consigan, producidas nos doce meses seguintes á data de chegada e que non estean comprendidas nalgún dos supostos anteriores.

Cando no prazo dos doce meses seguintes á chegada dos bens ao Estado membro de destino no marco dun acordo de venda de bens en consigna, prodúzase o incumprimento dos requisitos enumerados no apartado «B) Concepto de acordo de venda de bens en consigna», producirase unha operación asimilada a unha entrega de bens a título oneroso no territorio de aplicación do Imposto.

No caso de bens transferidos desde outro Estado membro ao territorio de aplicación do Imposto no marco dun acordo de venda de bens en consigna, cando no prazo dos doce meses seguintes á chegada dos bens ao devandito territorio no marco dun acordo de venda de bens en consigna, prodúzase o incumprimento dos requisitos enumerados no apartado «B) Concepto de acordo de venda de bens en consigna», producirase unha adquisición intracomunitaria de bens no territorio de aplicación do Imposto.

A extinción do acordo de venda de bens en consigna entre o vendedor e o destinatario inicial ou o substituto, constitúe un exemplo ao que resultaría aplicable este apartado.