Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Actividades en que deben utilizarse os bens e servizos

Os bens ou servizos teñen que empregarse na realización de actividades que xeran o dereito a dedución, é dicir, na realización das seguintes operacións:

 1. Operacións efectuadas no territorio de aplicación do imposto:

  1. Entregas de bens e prestacións de servizos suxeitos e non exentas.

  2. Prestacións de servizos cuxo valor estea incluído na base impoñible das importacións.

  3. As operacións exteriores exentos por exportación e asimiladas ou relativas a zona franca, depósito franco e outro depósitos ou réximes aduaneiros e fiscais e por destinarse a outro Estado membro.

  4. As entregas de bens exentas efectuadas polo provedor subxacente ao empresario ou profesional que facilite a entrega a través da interface dixital.

  5. Os servizos prestados por axencias de viaxes que estean exentos do imposto por realizarse fóra da Comunidade.

 2. Operacións realizadas fóra do territorio que orixinarían o dereito á dedución se se efectuasen no interior do mesmo.

  Exemplo:

  Os servizos prestados por un avogado español a unha empresa francesa dan lugar a unha operación localizada en Francia por ter o destinatario a sede da súa actividade no devandito territorio e, polo tanto, non suxeita ao IVE español. Non obstante, o avogado pode deducir o IVE soportado no territorio de aplicación do IVE español porque este servizo orixinaría o dereito á dedución se se efectuase no territorio de aplicación do imposto.

 3. Operacións de seguro, bancarias ou financeiras, que estarían exentas se se realizasen no territorio, cando o destinatario estea establecido fóra da Comunidade ou estean directamente relacionadas con exportacións fóra da Comunidade e efectúense a partir do momento en que os bens se expidan con tal destino.