Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Actividades nas que deben utilizarse os bens e servizos

Os bens ou servizos han de empregarse na realización de actividades que xeran o dereito a dedución, é dicir, na realización das seguintes operacións:

 1. Operacións efectuadas no territorio de aplicación do imposto:

  1. Entregas de bens e prestacións de servizos suxeitas e non exentas.

  2. Prestacións de servizos cuxo valor estea incluído na base impoñible das importacións.

  3. As operacións exteriores exentas por exportación e asimiladas ou relativas a zona franca, depósito franco e outros depósitos ou réximes aduaneiros e fiscais e por destinarse a outro Estado membro.

  4. As entregas de bens exentas efectuadas polo provedor subxacente ao empresario ou profesional que facilite a entrega a través da interface dixital.

  5. Os servizos prestados por axencias de viaxes que estean exentas do imposto por realizarse fóra da Comunidade.

 2. Operacións realizadas fóra do territorio que orixinarían o dereito á dedución se se tivesen efectuado no interior deste.

  Exemplo:

  Os servizos prestados por un avogado español a unha empresa francesa dan lugar a unha operación localizada en Francia por ter o destinatario a sede da súa actividade no devandito territorio e, polo tanto, non suxeita ao IVA español.Non obstante, o avogado pode deducir o IVA soportado no territorio de aplicación do IVA español porque este servizo orixinaría o dereito á dedución se se tivese efectuado no territorio de aplicación do imposto.

 3. Operacións de seguro, bancarias ou financeiras, que estarían exentas se se tivesen realizado no territorio, cando o destinatario estea establecido fóra da Comunidade ou estean directamente relacionadas con exportacións fose da Comunidade e se efectúen a partir do momento en que os bens se expidan con tal destino.