Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Requisitos para a dedución

Para poder deducir o IVA soportado deben darse os seguintes requisitos simultáneamente:

  1. As cotas soportadas deben ter a consideración legal de deducibles
  2. Quen pode efectuar a dedución
  3. Que o IVA fose soportado en adquisicións de bens ou servizos utilizados na actividade empresarial ou profesional
  4. Cotas non deducibles por Lei
  5. Xustificantes necesarios para efectuar a dedución
  6. Actividades nas que deben utilizarse os bens e servizos