Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Réxime especial do grupo de entidades

  1. Requisitos subxectivos
  2. Condicións para a aplicación do réxime especial
  3. Causas determinantes da perda do dereito ao réxime especial
  4. Contido
  5. Obrigas específicas