Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Devolucións aos suxeitos pasivos inscritos no rexistro de devolución mensual

Para poder solicitar a devolución do saldo existente ao termo de cada período de liquidación, os suxeitos pasivos deberán estar inscritos no rexistro de devolución mensual.Noutro caso, só poderán solicitar a devolución do saldo que teñan ao seu favor ao termo do último período de liquidación de cada ano natural.

O rexistro de devolución mensual xestiónase pola Axencia Estatal de Administración Tributaria, sen prexuízo do disposto nas normas reguladoras dos réximes de Concerto Económico coa Comunidade Autónoma do País Vasco e de Convenio Económico coa Comunidade Foral de Navarra.

  1. Requisitos
  2. Procedemento de inscrición no rexistro de devolución mensual