Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Réxime especial dos bens usados, obxectos de arte, antigüidades e obxectos de colección

Este réxime caracterízase por unha forma especial de determinar a base impoñible para calcular o IVE reportado en cada autoliquidación.

  1. Funcionamento
  2. Requisitos
  3. Cálculo da base impoñible
  4. Obrigas formais