Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Bonificación do artigo 76.1 da Lei 19/1994

Aplicarase esta bonificación nos seguintes termos:

  • Porcentaxe de bonificación: 90 por cento.

  • Entidades ás que se aplica: As empresas dos buques que estean adscritos aos servizos regulares entre as illas Canarias e entre estas e o resto do territorio nacional, en tanto estes buques non poidan inscribirse no Rexistro Especial de Buques e Empresas Navieiras a que se refire o artigo 73.1 da Lei 19/1994.

  • Rendas bonificadas: A porción da cota deste imposto resultante despois de practicar, se é o caso, as deducións por dobre imposición, que corresponda á parte de base impoñible que proceda na explotación desenvolvida por empresas navieiras relativa aos servizos regulares a que se refire o parágrafo anterior.